Arrow
Arrow
Slider

 

Druhý ročník konference pro všechny, kterých se profesně týká BOZP a přejí si mít přehled o tématech, kterými současná BOZP v České republice žije. 

Konference otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2016 a začátku roku 2017. Účastníci se prostřednictvím přednášek v podání předních odborníků, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají, seznámí s nejdůležitějšími tématy současné BOZP. Svůj pohled na problematiku představí také zástupci orgánů státního dozoru a institucí tvořících politiku státu v oblasti BOZP. Dále očekáváme mnoho zajímavých hostů v plénu. Účastníci tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.


Doprovodný program bude tvořen expozicemi společností nabízejících produkty a řešení pro oblast bezpečnosti a ochrany zdravá při práci a souvisejících oborů.


Konference je určena 

  • manažerům a referentům BOZP,
  • osobám odborně způsobilým pro zajišťování úkolů v prevenci rizik,
  • zaměstnavatelům,
  • vedoucím zaměstnancům,
  • auditorům systému managementu BOZP,
  • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.